J K 0RVIK BESØKER MENNESKENE OG SKRIVER HJEM : HAN BETRAKTER DET HELE SOM SIN LILLE VERDEN OG DETTE ER HVA HAN SER

Protected: 4200 bitre kroner

This content is password protected. To view it please enter your password below:

JK 20.03.05 | Enter your password to view comments.

Protected: Et cafèdikt..

This content is password protected. To view it please enter your password below:

JK 12.03.05 | Enter your password to view comments.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bakgrunnsmusikk  
  Trykk her 
  for å åpne 
  JKs musikkspiller