J K 0RVIK BESØKER MENNESKENE OG SKRIVER HJEM : HAN BETRAKTER DET HELE SOM SIN LILLE VERDEN OG DETTE ER HVA HAN SER

Protected: First we take Berlin…

This content is password protected. To view it please enter your password below:

JK 06.03.06 | Kan ikke kommenteres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bakgrunnsmusikk  
  Trykk her 
  for å åpne 
  JKs musikkspiller