J K 0RVIK BESØKER MENNESKENE OG SKRIVER HJEM : HAN BETRAKTER DET HELE SOM SIN LILLE VERDEN OG DETTE ER HVA HAN SER

Protected: Musikk

This content is password protected. To view it please enter your password below:


  Bakgrunnsmusikk  
  Trykk her 
  for å åpne 
  JKs musikkspiller